Hãy tạo cho con nhịp điệu cuộc sống lành mạnh!

Hãy tạo cho con nhịp điệu cuộc sống lành mạnh!

1. Tỷ lệ phần trăm học sinh tiểu học, trung học cơ sở ăn sáng

Câu hỏi: Em có ăn sáng hàng ngày không?

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-18.jpg

Nguồn: "Điều tra tình hình học lực-học tập toàn quốc năm 2009 (1.150.000. học sinh lớp 6 tiểu học và 1.080.000 học sinh lớp 9 trung học cơ sở", Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản)

2. Xu hướng học sinh càng ăn sáng đều đặn càng có tỷ lệ câu trả lời chính xác cao trong cuộc điều tra học lực Nhật Bản

Câu hỏi: Em có ăn sáng hàng ngày không?

Nguồn: "Điều tra tình hình học lực-học tập toàn quốc năm 2009" (1.150.000. học sinh lớp 6 tiểu học và 1.080.000 học sinh lớp 9 trung học cơ sở), Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản.

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-19.jpg

3. Xu hướng học sinh càng ăn sáng càng có điểm số thể lực cao trong kỳ kiểm tra thể lực

Mối quan hệ với hấp thụ bữa sáng

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-21.jpg

Nguồn: "Điều tra thể lực, năng lực vận động, thói quen vận động toàn quốc năm 2008", Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao khoa học và công nghệ Nhật Bản

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
"Like" us to know more!