Hãy nêu tên hai vùng đất cao trên sao Kim

Hãy nêu tên hai vùng đất cao trên sao Kim

21. Name the two large high land areas on Venus

The two large highland areas on Venus are Isatar Terra in the Northern hemisphere and Aphrodite Terra along the Southern Hemisphere.

Hãy nêu tên hai vùng đất cao trên sao Kim

Hai vùng cao nguyên rộng lớn trên sao Kim là Isatar Terra ở Bán cầu Bắc và Aphrodite Terra dọc theo Nam Bán cầu.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!