Hãy giao tiếp để con có thể cảm nhận được mình đang được yêu thương!

Hãy giao tiếp để con có thể cảm nhận được mình đang được yêu thương!
Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-28.jpg

Chú thích: Đối tượng điều tra là 3900 người cả nam và nữ trong độ tuổi từ 25 đến 54.

Nguồn: "Nghiên cứu điều tra về tái sinh sức mạnh giáo dục của gia đình", 2001, Hội nghiên cứu giáo dục gia đình trực thuộc Viện nghiên cứu chính sách giáo dục quốc gia Nhật Bản

(*) Tham khảo danh mục ehon Nhật Bản do Tủ sách Người Mẹ tốt phát hành.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ