Hãy gia tăng các khoản khấu trừ, miễn giảm thuế

17. Hãy thực hiện các hành động cần thiết để gia tăng các khoản khấu trừ, miễn giảm thuế

Số tiền thuế bạn xin khấu trừ, miễn giảm càng lớn, thì khoản doanh thu chịu thuế của bạn càng được thu nhỏ và do vậy, khoản thuế bạn phải đóng cũng sẽ ít đi. Một trong những cách thức tốt nhất để gia tăng các khoản tiền thuế được khấu trừ, miễn giảm đối với các công ty là kê khai những khoản chi phí kinh doanh trong cả năm ở mức lớn nhất có thể. Với phương thức kế toán, kiểm toán trên cơ sở tiền mặt, doanh thu chịu thuế sẽ bằng tổng doanh thu trừ đi chi phí, vì thế, chi phí càng lớn thì doanh thu chịu thuế sẽ càng nhỏ. Để gia tăng khoản khấu trừ thuế, bạn hãy tăng các nguồn cung ứng nguyên vật liệu hay mua sắm thêm các thiết bị máy móc bảo dưỡng vào dịp cuối năm, nếu bạn có kế hoạch kê khai những chi phí này trong báo cáo thuế cả năm. Ngoài ra, một số khoản khác cũng có thể được đưa vào chi phí như tiền thuê nhà, phí bảo hiểm, đến hạn vào tháng đầu tiên của năm mới.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 100 điều doanh nhân trẻ cần biết
  • Nguồn: Entrepreneur
  • Dịch: Thegioiwebsite.net
"Like" us to know more!