Hãy giúp người khác bỏ thuốc

199. Hãy giúp người khác bỏ thuốc

Trách móc, chế nhạo, rầy la đều không phải là các phương pháp tốt để làm cho người nghiện bỏ được hút.

Nếu bạn muốn giúp ai cai thuốc lá, nên:

- Cho họ biết đã sẵn sàng giúp đỡ để họ thêm cố gắng, có quyết tâm bỏ hút. Nghĩa là riêng họ phải có ý chí bỏ hút, mình chỉ là người động viên thôi.

Giúp đỡ họ việc gia đình như trông con hộ, làm bếp hộ trong thời gian họ cai thuốc.

- Bạn phải gợi ý và góp ý thêm chứ không lên chỉ đạo phải làm thế này, phải làm thế kia. Hãy để cho người cai hút chủ động trong công việc của mình.

- Khuyến khích họ giữ vững tinh thần. Dù khó chịu cũng kiên quyết cai bằng được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 365 lời khuyên về sức khoẻ
  • Tác giả: Viện thông tin Y học Trung ương
  • Nguồn: TVE và ASEC-Jak
"Like" us to know more!