Hãy diễn vở "Anh hùng cứu mỹ nhân"

Động cơ không thuần, cần phải kiên trì

Động cơ không thuần, mà lại có thể kiên trì được lâu dài ư?

Động cơ cao quí, đường đường chính chính, thường thường lại không kiên trì được lâu.

Hồi học trung học, tôi từng luyện qua môn “Không thủ đạo”.

Có bạn muốn rèn luyện ý chí cho mình, đã luyện tập rất gian khổ, song họ không kiên trì được lâu.

Người bị cướp của, bị trấn lột, luyện rõ để trả thù, thì lại kiên trì được đến cùng.

Ở Tokyo ít gặp, chứ ở một số vùng dễ gặp cảnh “xin đểu”, hoặc thấy các cô gái bị bọn lưu manh làm nhục mà không dám can thiệp, thật xấu hổ.

Những người xấu hổ sẽ gia nhập thế giới “Không thủ đạo”.

Họ sẽ kiên trì lâu dài.

Một số người luyện tập cơ thể cho cường tráng, do không tìm được mục tiêu hoặc động cơ cụ thể, thường thường bỏ dở giữa chừng.

Kỳ thực, bất kể động cơ của bạn có thuần hay không cũng không quan trọng.

Điều quan trọng là bạn có kiên trì được hay không.

Quí là ở sự kiên trì.

Dù là học hành hay hoạt động thể thao, luyện tập là thứ khô khan.

Phải duy trì cái việc luyện tập khô khan ấy.

Trong quá trình kiên trì luyện tập, cái động cơ không thuần sẽ dần dần, tự nhiên chuyển biến thành mục tiêu cao thượng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 50 việc cần làm ở tuổi 20
  • Tác giả: Akihiro Ankatani
  • Nhà xuất bản: NXB trẻ 2004
  • Ebook: elist85At char.pngyahoo.com
"Like" us to know more!