Hãy chú ý phía sau quà tặng

Hãy chú ý phía sau quà tặng

Quà tặng vốn là hành vi đẹp đẽ biểu hiện tình ý giữa bạn bè với nhau.

Ở chốn quan trường thực hiện việc tặng quà cấp không có cách gì khảo cứu, ở chốn thương trường cũng thế, các trường hợp khác cũng không giải thích rõ được.

Tóm lại, việc tặng quà đã thâm nhập sâu vào mọi ngóc ngách cuộc sống của chúng ta.

Tặng quà nói chung diễn đạt hai ý: một là có việc nhờ vả bạn; hai là đáp tạ sự giúp đỡ của bạn.

Quà tặng hậu hĩnh hoặc đạm bạc phải thích đáng với công việc cần nhờ và thân phận của người tặng quà. Nếu không, thì có thể có dụng ý khác rồi.

Xin hãy xem một ví dụ của thời Chiến quốc:

Trí Bá, nước Tấn định đổ bộ vào nước Vệ, để làm tê liệt vua nước Vệ, đầu tiên sai người đưa đi tặng bốn con ngựa rừng và 100 hạt ngọc bích.

Vua Vệ nhận được đồ tặng vô cùng sung sướng. Phần đông khi nhận được quà tặng của người khác ai ai cũng đều vui vẻ. Trung Quốc có câu nói cổ: Quan không đánh người đem biếu.

Nhưng, Nam Văn tử lại buồn rầu không vui.

Vua Vệ nói: Nước Tấn là nước lớn, biểu thị hữu hảo với chúng ta, hai bên hòa hợp, còn ông lại không vui, là vì sao?

Nam Văn tử nói: không có công mà nhận thưởng, không bỏ sức ra mà lại được đem lễ đến, không thể không xem xét kĩ được. Ngựa rừng bốn con, ngọc bích bốn trăm hạt, đây phải là đồ lễ của nước nhỏ dâng lên nước lớn. Mà nay Trí Bá nước Tấn lại đem tặng chúng ta, thì thật lòng dạ họ khó lường, mong bệ hạ hãy cảnh giác liệu bề lo liệu sớm.

Vua Vệ nghe xong, cảm thấy rất có lí, bèn hạ lệnh quân đội nâng cao cảnh giác, giữ nghiêm thế trận để chờ lệnh.

Trí Bá quả nhiên dẫn quân đến đánh úp, phát hiện nước Vệ đã có chuẩn bị bèn than thở nói: "Nước Vệ có người hiện đang tại ngôi, nên dã biết trước mưu tính trước của ta, không thể tấn công gượng ép".

Thế là đành phải dẫn quân quay về.

Khi tiếp nhận quà biếu của người khác, con mắt của bạn không nên nhìn vào những đồ vật đó, mà phải nhìn vào mắt của anh ta. Con mắt của anh ta chính là cửa sổ tâm linh của anh ta.

Duới đây, chúng tôi lại nêu ra một ví dụ tương phản. Một chuyện vì tham lợi nhỏ mà phải mất nước.

Phần đất phía Nam của nước Vệ tiếp giáp với hai nước nhỏ. Một là nước Ngu, một nước nữa là nước Quắc. Nước Ngu và nước Quắc là cùng họ, hơn nữa còn là nước làng giềng, quan hệ tương đối thân thiết như môi với răng.

Vua nước Quắc hiếu chiến mà kiêu ngạo, đã từng mấy lần xâm lấn biên giới của nước Tấn.

Năm 658 trước công nguyên, Tấn Hiến công quyết định đánh dẹp nước Quắc. Xem xét đến quan hệ mật thiết giữa hai nước Ngu và Quắc, khi đánh Quắc thì nước Ngu có thể viện trợ nước Quắc.

Tuân Tức bèn nghĩ ra một kế: Ngu công, con người này rất tham lam, nếu như dùng ngọc quý và ngựa tốt biếu cho ông ta, xin nhờ đường đi đánh nước Quắc, ông ta nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần ông ta đáp ứng, chúng ta sẽ có thể thắng lợi tiêu diệt nước Quắc, rồi sau đó quay về sẽ tiêu diệt luôn nước Ngu.

Thế là, Tấn Hiến công phái người đem ngọc quý và ngựa tốt đi tặng cho Ngu công.

Ngu công nhìn thấy vô cùng mừng rỡ, liền đáp ứng ngay việc thỉnh cầu của Tấn Hiến công.

Quân lính của Tấn Hiến công đã thông qua nước Ngu một cách thuận lợi, kéo đến tận biên giới của nước Quắc. Quân nước Quắc tưởng là quân đội của nước Ngu, cho nên không phòng bị đã bị tiêu diệt.

Đội quân mang theo thắng lợi trở về, trên đường đi qua nước Ngu, Tấn Hiến công nói phải cảm tạ Ngu công, bèn tạm cho dừng quân lại.

Ngu công đã nhiệt tình thết đãi kẻ thù của mình.

Tấn Hiến công hẹn với Ngu công cùng đi ra ngoại thành săn bắn, ngầm phái quân đội đánh úp Ngu đô.

Sau khi quân Tấn phá xong Ngu đô, Tuân Tức đã lấy lại ngọc quý từ trong kho, một tay dắt ngựa tốt đến trước mặt Tấn Hiến công nói: Thần trước đây đã nói, đem ngọc quý gửi nhờ vào kho người khác, ngựa tốt nhờ nuôi ở chuồng ngựa của người khác, hôm nay có may mắn đã thực hiện được lời hứa này. Bây giờ ngọc quý vẫn là ngọc quý trước đây, chỉ có điều là con ngựa này đã lớn lên hơn mấy tuổi.

Kết quả là Tấn Hiến công không mất một thứ gì, được liền một lúc hai nước, trong lòng vô cùng vui sướng.

Khi bạn nhận quà tặng của người khác, nhất định phải xem xét cẩn thận việc mà anh ta nhờ bạn làm xem có chính nghĩa không, xem đối với bạn có hại hay không.

Nếu như kết quả của sự việc chỉ có lợi đối với anh ta, mà đối với bạn không có tổn thất, thì bạn có thể tiếp nhận một cách thích đáng.

Còn nếu kết quả của sự việc, đối với bạn và anh ta đều có

lợi, bạn có thể làm hết sức mình. Nếu kết quả của sự việc, chỉ có lợi đối với anh ta mà gián tiếp có hại đối với bạn, bạn nhất định không nên đáp ứng. Vì đây chắc chắn là một cái thòng lọng. Những người câu cá đều biết, muốn câu được cá nhất định phải chuẩn bị mồi câu tốt.

Tất cả mọi con cá bị câu lên, đều là vì tham ăn nên bị người ta ăn thịt.

Mỗi khi ăn cá, bạn đều nên nhắc nhủ mình: không nên mắc vào lưỡi câu.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!