Hãy cố gắng

7.11. Hãy cố gắng

Tôi muốn bạn cam kết thực hành những kỹ năng ghi chép này trong một thời gian. Bất luận phương pháp học tập của bạn là gì, tôi cũng khuyến khích bạn sử dụng và thực hành cả hai phương pháp ghi chép trên trong mọi tình huống. Bạn có thể sẽ khám phá ra rằng, bạn muốn sử dụng cả hai phương pháp, mỗi phương pháp trong một tình huống khác nhau. Hoặc cũng có thể bạn cũng khám phá được rằng, bạn thích phương pháp này hơn phương pháp còn lại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Phương pháp học tập siêu tốc - Khơi dậy năng lực tiềm ẩn trong bạn
  • Tác giả: Bobbi Deporter & Mike Hernaki
  • Dịch giả: Nguyễn Thị Yến, Hiền Thu
  • Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Tri Thức – Công ty Sách Alpha
  • Đánh máy: Duyhoa83, Annsuri, Alex_r, Linh12a4, Nhoclienxo
  • Chính tả: Yendieu
  • Kỹ thuật: Zaqqaz, H
  • Biên tập và ̣̣̣̣đóng gói ebook: Annsuri
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!