Hành vi của sinh viên trong lớp

Hành vi của sinh viên trong lớp

Một thầy giáo trẻ hỏi: “Thầy xử lí thế nào giới vấn đề trong lớp khi sinh viên gửi email và nhắn tin trong điện thoại thông minh của họ khi thầy đang giảng bài? Thầy giải quyết thế nào với những sinh viên xem YouTube trên laptop của họ trong lớp? Chúng ta có nên cấm họ đem các thiết bị điện tử vào lớp không? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Ngày nay nhiều sinh viên mang laptop, máy tính bảng hay điện thoại thông minh để ghi chép trong lớp cho bên bạn không thể cấm được họ đem các thiết bị đó tới trường. Vì họ cũng thường bị sao lãng bởi những thiết bị này, thầy giáo cần giữ cho họ chú ý tới lớp bằng việc dùng các phương pháp dạy khác nhau để làm cho họ tham gia vào hoạt động của lớp. Phương pháp dạy như thảo luận trên lớp, làm việc nhóm, và các trường hợp nghiên cứu sẽ giữ cho họ tham gia vào quá trình học thay vì đọc bài giảng khi sinh viên ngồi yên, nghe và thấy chán thì họ dùng thiết bị điện tử thay vì việc học.

Sinh viên bao giờ cũng muốn biết làm sao việc học có móc nối với tương lai của họ trong chỗ làm việc, do dó các thầy cần dành thời gian để giải thích phần nào của bài học là quan trọng, tại sao nó quan trọng, và nó được sẽ được dùng trong công nghiệp thế nào. Phần lớn sinh viên sẽ chú ý và đánh giá cao điều đó. Thỉnh thoảng các sinh viên sẽ chú ý nếu thầy dành thời gian để nói rõ ràng, và giải thích mọi thứ một cách đủ chậm để cho họ có thể xử lí nó cũng như ghi chép được.

Sau rốt, sinh viên phải có phần đảm nhiệm về hành vi của họ và dự lớp cho nên thầy phải phân công công việc có gắn với điểm của lớp. Việc dự lớp và tham gia với lớp nên là một phần của điểm cuối cùng để cho nhiều sinh viên chú ý và tham gia vào các hoạt động trên lớp, họ càng được thưởng với các điểm được tính vào điểm cuối cùng, điều đó sẽ càng khuyến khích họ chú ý nhiều hơn.

English version

Full article: Student’s behavior in class

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!