Hành động là sự tự khích lệ tốt nhất

Hành động là sự tự khích lệ tốt nhất

Bí quyết của tự khích lệ mình chính là “hành động”. Bất kể lúc nào, khi câu nói “lập tức hành động” này từ tâm lý tiềm thức lóe hiện thành tâm lý ý thức thì bạn cần lập tức hành động.

Có một nghệ sĩ rất cần mẫn, anh ta chú ý không để trượt mất bất kỳ một ý tưởng nào. Khi trong đầu anh ta nảy sinh một ý tưởng mới, anh ta lập tức dùng bút ghi nó lại. Dù là đang đêm khuya, anh ta cũng làm như vậy. Thói quen này của anh ta hết sức tự nhiên, không hề lãng phí sức lực. Đối với anh ta mà nói, điều đó cũng giống như khi bạn nghĩ tới một điều khiến người ta không vui thì bất giác bạn cười lên vậy.

Hãy nhớ rằng, bất kể là bạn trở thành một người như thế nào hay bạn là người như thế nào, nếu bạn hành động với trạng thái tâm lý tích cực thì bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn.

“Hãy lập tức hành động!” là một câu nói quan trọng để tự khích lệ mình. Bạn nhớ được câu nói này rồi thì đã tiến được một bước quan trọng về phía trước rồi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!