Hàn Tín khéo léo đáp Lưu Bang

Hàn Tín khéo léo đáp Lưu Bang

Một lần, Cao Tổ Lưu Bang và Hoài Dương Hầu Hàn Tín nói chuyện phiếm, thảo luận về vấn đề bản lĩnh của tướng lĩnh. Lưu Bang hỏi Hàn Tín:

"Tài năng của ta có thể chỉ huy bao nhiêu quân?"

"Bệ hạ nhiều nhất có thể chỉ huy mười vạn binh mã." Hàn Tín đáp.

"Ngươi có thể chỉ huy bao nhiêu quân hả?" Lưu Bang hỏi.

"Số binh mã mà thần chỉ huy càng nhiều càng tốt." Hàn Tín đáp.

Lưu Bang nghe rất không vui thế là lại hỏi: "Nếu là như vậy thì ngươi sao mà trở thành bộ hạ của ta được?"

Hàn Tín nhanh nhạy đáp: "Bệ hạ không giỏi về dẫn quân nhưng lại giỏi về lãnh đạo. Đó chính là nguyên nhân mà Hàn Tín trở thành thuộc hạ của bệ hạ, hơn nữa tài năng của bệ hạ là trời sinh, người thường không thể làm được."

Hàn Tín giỏi về dùng binh, nhiều lần phá địch, lập nhiều chiến công hiển hách cho vương triều Lưu. Do đó, ông rất tự phụ, tự ngạo về công tích, với tấm lòng như vậy thì khó tránh có lúc sẽ bộc lộ không ở trước mặt hoàng thượng. Giờ thì không, với vấn đề tài năng dẫn quân, Hàn Tín nói để lộ, một câu phản vấn của Lưu Bang thì sẽ dồn Hàn Tín vào đường cùng, ngươi giải thích sao đây, ngươi chỉ huy binh mã như vậy sao lại làm thuộc hạ của ta. Nhưng Hàn Tín chính là Hàn Tín, binh pháp thế trận sống chết rất thành thục, nên nóng lòng nói: "Bệ hạ giỏi lãnh đạo đại tướng", "Tài năng này mới là trời sinh" chẳng phải là nói được Lưu Bang hài lòng, bớt giận mà thoát hiểm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
  • Chủ biên: Diệc Quân
  • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
  • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!