Hài lòng

65. Hài lòng

Rất nhiều lần, những khoảnh khắc hài lòng đến rồi lại đi, bạn không thể nắm bắt được chúng. Bạn đừng ngại khi mình không thể nắm giữ được chúng. Bạn chỉ cần nhớ được hoàn cảnh chúng xuất hiện và cố gắng tìm cách tạo ra hoàn cảnh tương tự như thế.

Trải nghiệm không phải là quan trọng. Việc bạn cảm thấy thế nào, hoàn cảnh tạo ra cảm nhận của bạn, mới là quan trọng. Nếu bạn có thể tái tạo hoàn cảnh đó, trải nghiệm đó sẽ lại xuất hiện. Trải nghiệm không phải là quan trọng, tình huống tạo ra trải nghiệm mới là quan trọng. Bạn đã cảm nhận ra sao? Loại thức ăn đó, bông hoa đó, câu chuyện đó... đã tạo ra cảm xúc đó trong bạn? Bạn hãy tái tạo tình huống và trải nghiệm sẽ tái hiện.

Bạn chỉ cần tỉnh táo một chút vì sau một vài trải nghiệm đẹp đẽ bạn có thể chủ động tái tạo hoàn cảnh tạo ra chúng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luận về cuộc đời - 365 ngày khai sáng tâm hồn
  • Nguyên tác tiếng Anh: Every day - 365 Daily meditations
  • Tác giả: Osho
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Biên dịch: Lê Tuyên
  • Hiệu đính: Lê Gia
  • Ebook (TVE): picicrazy
"Like" us to know more!