Gymnosperms - Thực vật hạt trần/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Flowering plant: thực vật có hoa
 • Palm tree: cây cọ
 • Maiden hair tree: cây tóc tiên
 • Pollen: phấn
 • Larche: thông rụng lá
 • Evergreen tree: cây thường xanh
 • Coniferous tree: cây nhóm tùng bách
 • Transpiration: sự thoát hơi nước

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
 • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!