Greek - Nền văn minh Hy Lạp/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Acropols of Athens: Thành Acropolis ở Athens
 • Temple of Athena: Đền Athena
 • Stone Age: thời kỳ đồ đá
 • Bronze Age: thời kỳ đồng thau
 • Iron Age: thời kỳ đồ sắt
 • Political satires: các tác phẩm châm biếm mang tính chất chính trị
 • the idea of mathematical proof: ý tưởng về chứng minh toán học

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
 • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!