Greek - Nền văn minh Hy Lạp

Greek - Nền văn minh Hy Lạp

Hy Lạp là một vùng đất khó sống hơn Ai Cập, bởi vì đất đai ở đây không tốt và luôn luôn không có đủ nước để trồng cây lương thực. Vì thế mãi rất lâu sau người ta không di chuyển đến vùng đất này. Chứng cứ đầu tiên của chúng ta về sự định cư thực sự ở Hy Lạp là vào khoảng từ năm 55.000 trước công nguyên (57.000 năm về trước). Sau đó, không có nhiều người sinh sống ở đây cho đến tận năm 3000 trước công nguyên. Lịch sử Hy Lạp thường được chia thành thời kỳ Đồ đá, thời kỳ Đồng thau, và thời kỳ Đồ Sắt. Mỗi thời kỳ có thể chia thành những thời kỳ nhỏ hơn.

(Greece was a much harder place to live than Egypt, because the soil was not as good and there was not always enough water to grow plants for food. So people did not move there until a lot later. Our first evidence of real settlement in Greece comes from about 55,000 BC (57,000 years ago). Even then, there were not very many people until around 3000 BC. Greek history is usually divided into a Stone Age, a Bronze Age, and an Iron Age. Each of these periods can be divided into smaller periods as well.)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!