Giao tình

Chương XVI - Giao tình

Trong chương này, tác giả bàn đến tình tri kỷ (amitie), tình bạn bè (camaraderie) và tình yêu giữa trai gái (amour). Tác giả gọi chung 3 tình đó là amitíe. Tôi dịch là giao tình.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!