Giao lưu nhiều với cấp trên

Giao lưu nhiều với cấp trên

Không ít người quen “kính nhi viễn chi” đối với cấp trên. Đây là biểu hiện của thiếu tự tin, rất không có lợi đối với tương lai của mình. Bản thân bạn đứng ở chỗ tối, làm sao mong người khác phát hiện được bạn đây?

Nếu như có cơ hội, hoặc tự mình tìm kiếm cơ hội thì tích cực chủ động “tiếp cận” họ, “chào hỏi” với họ, “nói chuyện thoải mái” với họ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!