Giai đoạn thứ ba của quá trình đọc phân tích

Giai đoạn thứ ba của quá trình đọc phân tích

Chúng tôi đã hoàn thành quá trình liệt kê và luận bàn về các quy tắc chung của việc đọc phân tích. Trong đó, các quy tắc của giai đoạn thứ ba được liệt kê theo trật tự dưới đây:

Giai đoạn thứ ba của quá trình đọc phân tích - hay các quy tắc phê bình một cuốn sách theo khía cạnh truyền đạt kiến thức:

I. Những quy ước chung về các quy tắc xã giao

 1. Chỉ bắt đầu phê bình khi bạn đã hoàn thành quá trình lập dàn ý và hiểu được nội dung của cuốn sách. (Đừng bao giờ nói đồng ý, không đồng ý hay trì hoãn đánh giá của mình cho tới khi bạn có thể nói “Tôi hiểu”).
 2. Không nên thể hiện sự bất đồng theo kiểu lý sự hoặc cà khịa.
 3. Hãy thể hiện rằng bạn nhận thức được sự khác nhau giữa kiến thức thật sự và ý kiến cá nhân bằng cách đưa ra những lập luận tốt cho mọi đánh giá phê bình của bạn.

II. Các tiêu chí đặc biệt về các điểm phê phán

 1. Chứng minh khía cạnh tác giả không cung cấp đủ thông tin.
 2. Chứng minh khía cạnh tác giả cung cấp thông tin sai.
 3. Chứng minh khía cạnh tác giả thiếu logic.
 4. Chỉ ra khía cạnh phân tích và giải thích chưa hoàn chỉnh của tác giả.

Những quy ước về các quy tắc xã giao và các tiêu chí phê phán trên sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi cơ bản thứ ba là: Cuốn sách có đúng không? Đúng ở chỗ nào?

Câu hỏi “Cuốn sách có đúng không?” có thể được đặt ra ở mọi tác phẩm thuộc bất cứ thể loại sách nào mà bạn đọc như toán học, khoa học, triết học, sử học, thơ văn. Khi những gì bạn đọc đã phản ánh được sự thật ở một phương diện nào đó, bạn không cần phải để tâm đến những vấn đề khác. Lúc đó, bạn phải trả lời được câu hỏi “Đúng ở chỗ nào?”.

Trước khi tiếp tục các phần tiếp theo, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng những quy tắc trong quá trình đọc phân tích không miêu tả một quy trình hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu bạn có thể áp dụng hầu hết các quy tắc này, bạn sẽ trở thành một độc giả tốt.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Đọc sách như một nghệ thuật
 • Nguyên tác: How to read a book
 • Tác giả: Mortimer J. Adler, Charles Van Doren
 • Dịch giả: Hải Nhi
 • Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, 2008
"Like" us to know more!