Giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu

1. Giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu

Giai đoạn chuẩn bị người nghiên cứu một đề tài, người nghiên cứu cần thực hiện các công việc:

  • Xác định đề tài, xây dựng đề cương nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu xác định đề tài nghiên cứu là tìm ra vấn đề làm đối tượng nghiên cứu. Vấn đề của khoa học và thực tiễn là vô cùng phong phú, nhưng xác định được một vấn đề để nghiên cứu là không phải một việc làm đơn giản. Xác định vấn đề là một khâu then chốt, có khi còn khó hơn giải quyết vấn đề đó. Đề tài nghiên cứu phải có tính cấp thiết đối với thời điểm mà ta định nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu là điểm nóng cấn phải giải quyết và giải quyết được nó sẽ đêm lại những giá trị thiết thực cho lý luận và thực tiễn.
  • Xây dựng đề cương nghiên cứu. Đề cương nghiên cứu là môt văn bản trình bày cấu trúc nội dung công trình nghiên cứu khoa học trong tương lai gồm các chi tiết củ thể theo yêu cầu. Bản đề cương nghiên cứu thể hiện sự phù hợp và sáng tạo logíc khoa học của công trình nghiên cứu (sẽ nghiên cứu ở phần sau).
  • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu. Kế hoạch nghiên cứu là văn bản trình bày kế hoạch dự kiến triển khai đề tài về tất cả các phương diện: Nội dung công việc, thời gian cho từng công việc, nhân lực thực hiện (trong trường hợp đề tài có nhiều người cùng nghiên cứu).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007
  • Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
"Like" us to know more!