Gia Cát Lượng trong lúc khó khăn, giữ đúng chữ tín

Gia Cát Lượng trong lúc khó khăn, giữ đúng chữ tín

Thời Tam Quốc, năm Kiến Hưng thứ 9 (năm 231), Gia Cát Lượng nhà Thục Hán chế tạo trâu gỗ chở lương, lần 4 cất quân ra Kỳ Sơn đánh Nguỵ.

Nguỵ Minh đế Tào Duệ thân chinh đến Tràng An chỉ huy chiến đấu, lệnh Tư Mã Ý cùng các tướng Trương Cáp, Phí Vĩ, Tần Lãng, Quách Hoài đem hơn 30 vạn quân nghênh chiến quân Thục.

Tư Mã Ý điều động binh mã, để Phí Vĩ, Tần Lãng đóng trại ở Thượng Quê, còn mình dẫn đại quân đến thẳng Kỳ Sơn.

Gia Cát Lượng thấy quân Nguỵ đông đảo, uy thế hùng mạnh thì không dám khinh địch, lệnh bộ đội chiếm lĩnh thế núi hiểm yếu mà chờ địch. Quân 2 bên dàn trận đối diện nhau, bên này có thể nghe tiếng trống, nhìn thấy cờ xí bên kia, tùy tình hình đối phó.

Đúng vào thời kỳ căng thẳng đó, thì bên quân Thục có 8 vạn lính đã mãn hạn quân dịch, đang chờ tân binh đến thay thế để được về quê. Phía quân Nguỵ binh lực đông hơn 30 vạn, doanh trại san sát hàng mấy dặm. 8 vạn quân Thục mãn hạn nếu rút về, lực lượng quân Thục sẽ mỏng đi trông thấy, các tướng đều lo.

8 vạn binh sĩ cũng lo lắng, chỉ sợ tình hình chiến sự thế này nguyện vọng hồi hương bao lâu nay của họ khó được thực hiện. Các tướng liên tiếp lên gặp Gia Cát Lượng đề nghị kéo dài thời gian tại ngũ của 8 vạn binh sĩ kia, chờ đánh xong chiến dịch hãy cho về.

Gia Cát Lượng kiên quyết cự tuyệt: “Người chỉ huy ba quân phải lấy việc tuyệt đối thủ tín làm căn bản, ta há có thể vì nhu cầu nhất thời mà thất tín với quân dân! ”

Ngừng một chút, Gia Cát Lượng nói tiếp: “Huống hồ anh em binh sĩ mãn hạn không còn bụng dạ nào ở đây, cha mẹ vợ con ở quê nhà tựa cửa mong họ sớm về đoàn tụ”. Đoạn hạ lệnh cho các đơn vị thúc giục số binh sĩ mãn hạn mau chóng lên đường hồi hương.

Lệnh vừa ban ra, số binh sĩ kia không ngờ sự việc biến chuyển như vậy, ai nấy cảm động chảy nước mắt. Song họ không chịu về, nói: “Thừa tướng đối đãi với chúng tôi ơn nặng như núi, chúng tôi nguyện ở lại liều chết giết địch báo ơn”. Rồi họ tự nguyện ghi tên vào danh sách xin ở lại chiến đấu. Các binh sĩ khác được cổ vũ mạnh mẽ bởi hành động đó, ai nấy sẵn sàng quyết chiến với quân Nguỵ.

Trong giờ phút hệ trọng, Gia Cát Lượng nhờ biết giữ chữ tín mà lệnh hồi hương kia đã trở thành lệnh động viên chiến đấu. Ông liền nghĩ kế bố trí phục binh tại Mộc Môn. Tướng tiên phong quân Nguỵ là Trương Cáp, một dũng tướng, bị dụ vào trận địa mai phục và trúng tên mà chết. Quân Thục dũng mãnh tấn công, quân Nguỵ thua to, Tư Mã Ý phải dẫn quân rút chạy.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!