Gia Cát Lượng ở ẩn tại Nam Dương

Gia Cát Lượng ở ẩn tại Nam Dương

Gia Cát Lượng là nhà quân sự và nhà chính trị nổi tiếng của thời Tam Quốc. Trước khi vào đời, ông đã từng ở ẩn mải tại quê hương Long Trung.

Long Trung là một.địa phương cách thành Tương Dương về phía tây không xa. Xét về vị trí địa lí, chính là nơi giao tiếp của ba nước sau này, cũng là điểm tập kết của chính trị, văn hóa và quân sự dương thời, nhiều nhân sĩ có tài đều tập hợp tại nơi đây. Nhiều người trong họ về sau đều trở thành bạn bè của Gia Cát Lượng.

Gia Cát Lượng năm đó tuổi vừa tròn 25, đã được ba lần Lưu Bị mời làm Quân sư, xuất núi để phò tá nhà Hán. Trước lúc này, ông luôn luôn nghỉ ngơi ở Long Trung, khom lưng cày bừa ở Nam Dương, chuyên tâm nghiên cứu học vấn.

Việc ở ẩn của ông không phải là trốn tránh đối với hiện thực, mà là dùng con mắt của người ngoài cuộc, bình tĩnh phân tích các việc lớn trong thiên hạ. Cho nên mới có thuyết "chưa rời khỏi lều tranh, đã biết chia ba thiên hạ".

Gia Cát Lượng khi ở ẩn "mỗi lần thưởng thức tự so với Quản Trọng và Nhạc Nghị", đủ thấy chí của ông thật phi phàm. Để thực hiện chí hướng của mình, ông mới có thể ở ẩn nổi, không giống với những người khác nóng vội với công danh.

Theo sách "Tiên cảnh" ghi chép, khi Gia Cát Lượng ở ẩn và theo học, đã từng tiếp nhận kiến nghị của Tư Mã Huy, đi tìm danh sư đế tăng thêm học vấn. Ông đã đến núi Linh Sơn Nhữ Nam tôn Đặng Công Cửu làm thầy học.

Gia Cát Lượng đã ở nhà thầy học một năm, nhưng thầy lại chưa dậy ông ta điều gì. Nhưng ông vẫn một lòng hầu hạ thầy chu đáo và cung kính. Đặng Công Cửu nhận ra ông có lòng thành tâm theo học liền đưa cho ông ba bộ sách bí truyền để ông đọc. Một quyển là "Tam tài bí lục" (ghi chép bí mật về Tam tài), một quyến là "Binh pháp trận đồ" và một quyển khác là "Cô hư tương vượng".

Sau 100 ngày, Gia Cát Lượng đã đọc và hiểu hết mọi điều kì diệu ở trong sách. Thầy giáo bèn nói với ông: "Hiện nay trong thiên hạ đã xuất hiện Ngũ long (năm con rồng), cần có người có "thần lực" mới có thể cứu nổi cục diện hỗn loạn này".

"Con rồng này là ai?" Gia Cát Lượng hỏi.

Thầy giáo trả lời: "Thời Tần Hán, Doanh Tần là rồng trắng, Lã Tần là rồng đen, Hạng Võ là rồng xanh, Hán Cao Tổ là rồng đỏ, Hán Văn đế là rồng vàng. Cho nên triều Hán tôn sùng màu đỏ, màu vàng tức là "Hỏa" đức. Hiện nay triều Hán sắp sửa hết, Tôn Kiên tôn sùng "Thổ" đức, lấy "Thổ" che "Hỏa", Tào Tháo tôn sùng "Thủy" đức, lấy "Thủy" che "Hỏa", họ đều là kẻ thù của nhà Hán, đã gây tai hoạ cho thế gian. Ông về sau cần phải chọn một "minh chủ" chân chính để giúp ông ta tất nhiên thành công".

Đây có lẽ là một truyền thuyết. Song phần lớn các truyền thuyết đều có triết lí sâu xa của nó. Phân tích của Đặng Công Cửu đối với thời thế, rất có trí tuệ lặng ngắt hết đỗi của bậc tải trí hơn người ở ngoài đời.

Trong dân gian Trung Quốc mãi mãi tồn tại một loại "siêu trí tuệ" thoát tục, thoát thế. Những điều họ nhìn thấy, nghĩ đến mãi mãi cao xa hơn các nhân vật khác phải vật lộn gian khổ trong chốn danh lợi mới nghĩ ra, nhận ra hơn nhiều. Đối sách Long Trung của Gia Cát Lượng cũng chính là thuộc loại trí tuệ này.

Gia Cát Lượng cày cấy 10 năm ở Nam Dương, trên thực tế chính là đang bồi dưỡng trí tuệ của mình. Vì vậy nói, những việc cần làm ở thời kì ẩn náu là một sự chuẩn bị của trí tuệ.

Làm thế nào đế thu được loại trí tuệ này, việc ở ẩn chỉ là một điều kiện, tạo cho người ta một hoàn cảnh yên tĩnh. Chỉ có yên tinh mới có thể định tâm được.

Không có được tâm trạng như thế thì không thể dốc tâm vào việc đọc sách và nghiên cứu. Nhạc Dương thoạt đầu chính là thiếu mất tâm trạng này. Nhiều người đều không làm được, không phải vì nhịp điệu thời đại chúng ta quá nhanh mà là trạng thái tâm lí quá gấp gáp.

Chuyên tâm không phải là chui vào chỗ bế tắc, một người đọc sách cứng nhắc nơi cô quạnh. Cách làm của Gia Cát Lượng là tìm thầy đế học, trao đổi với bạn bè. Tư Mã Huy và Đặng Công Cửu đều là những người có tài trí hơn người ở ngoài đời lúc đó, họ có những trí tuệ hiếu biết thấu triệt và tĩnh ngộ hơn người. Những điều họ đã dạy cho Gia Cát Lượng là những tri thức và năng lực hàng đầu. Bạn bè của Gia Cát Lượng đều là những người có tài lúc đó, ví như Từ Nguyên Trực, Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên và Mạnh Công Uy. Họ cùng nhau xướng họa, nêu lên mọi điểm của giang sơn, bàn đến mọi việc trong thiên hạ, từ đó tạo nên một mạng lưới tri thức có trình độ tuyệt vời.

Đọc sách hay, tìm thầy giỏi và kết bạn với những người có kiến thức tạo nên ba việc lớn của Gia Cát Lượng khi ở ẩn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!