Giữ gìn sách

4. Giữ gìn sách

Bui bặm, không khí ẩm thấp, các loại mối, gián, ba đuôi đều làm cho sách mau hư.

Tủ sách nên có mặt kính và lâu lâu nên phủi bụi trên sách. Ở Nam Việt, mỗi năm nên phơi sách ít nhất là 2 lần: trước và sau mùa mưa.

Theo cuốn Larousse ménager, ta nên lấy khăn nhúng dầu nhựa thông rồi bôi nhẹ lên gáy da những cuốn sách để các loại sâu bọ ngửi thấy phải tránh xa, cách đó chưa đủ công hiệu. Mỗi năm hai lần, bạn nên đặt một cốc sulfure de carbone ở ngăn cao nhất trong tủ kính, sắp thưa thưa các cuốn sách rồi khóa kỹ tủ lại trong nhiều ngày để hơi chất hóa học đó thấm lần lần vào sách và giết hết các loài sâu bọ. Hơi ấy dễ rất bắt lửa, nên khi dùng nó đừng đem đèn dầu lại gần. Dùng chất tétrachlorule de carbone tiện hơn vì cũng độc như chất trên mà ít bén lửa.

Khi mua sách cũ mà ta nghi là của người có bệnh truyền nhiễm thì bỏ vào trong một thùng đậy thật kín rồi cho hơi formol vào trong thùng. Hai mươi bốn giờ sau mới lấy sách ra.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)