Giữ cá tính

Giữ cá tính

Trong quan hệ với người khác, chỉ được người khác thích không thôi vẫn chưa đủ. Bạn cần phải làm cho mình thích bản thân mình. Khi một người cố hết sức mình làm cho người khác thích mình, có thể anh ta sẽ hạ thấp giá trị của bản thân. Vì anh ta không thể phát huy nhiều tính năng động chủ quan, mà thường thiếu cá tính rõ rệt, do vậy không thể để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc. Người khác có thể sẽ nói như thế này: “Anh ta ấy à, suốt ngày có bộ dạng như vậy, không hề có cá tính gì cả, luôn muốn lấy lòng người khác”.

Phương pháp đúng để người khác thích chính là hình thành tính cách làm cho người khác thích mình. Hay nói một cách khác, là hình thành một cá tính rõ rệt, như hào phóng, thẳng thắn, chân thành..., nhằm hấp dẫn những người xung quanh mình. Nói thẳng ra, bạn chỉ cần hấp dẫn những người có thể bị bạn hấp dẫn, chứ không phải là tất cả mọi người.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!