Giữ bình tĩnh, tránh hành động theo tình cảm

Giữ bình tĩnh, tránh hành động theo tình cảm

Nếu trong tư duy lần đầu tiên xuất hiện tín hiệu ngờ vực, trước tiên cần xác định xem sự ngờ vực về một việc gì đó của bạn có đầy đủ lý do hay không. Nếu có nhiều điểm nghi vấn, chứng cớ rõ ràng, thì bạn nên tìm cách đối chiếu với tình hình cụ thể để chứng thực. Nếu chứng cứ mơ hồ không rõ, xét đoán chủ quan, diễn dịch quá nhiều, thậm chí mang đậm màu sắc võ đoán, thì bạn cần nhanh chóng kết thúc sự ngờ vực của mình, nhắc nhở mình: “Mặc kệ nó, đừng có nghĩ nhiều như vậy”, “Đừng có nghĩ quá xấu về người khác”. Nếu như có thái độ “không chứng thực được tức là không tồn tại”, thì sẽ có thể loại bỏ được sự ngờ vực của bạn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!