Giờ hoàng đạo là gì? Cách chọn giờ hoàng đạo

111. Giờ hoàng đạo là gì? Cách chọn giờ hoàng đạo
Ảnh: Internet

Theo phong tục cổ truyền, khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt đều phải chọn giờ hoàng đạo. Trừ trường hợp đặc biệt, ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc.

Để chọn ngày hoàng đạo, có thể xem phần "Chọn ngày kén giờ" Phan Kế Bính. Chúng tôi cũng giới thiệu một phương pháp đơn giản giúp bạn không biết chữ Hán cũng có thể tự xem được giờ hoàng đạo.

- Trước hết xem lịch để biết ngày hàng chi là ngày nào (từ tý đến hợi).

Một ngày đêm âm lịch là 12 giờ (2 tiếng đồng hồ là một giờ), bắt đầu là giờ tý (chính là 12 giờ đêm) theo thứ tự: Tý, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.

Mỗi câu lục bát sau đây có 14 chữ: Hai chữ đầu chỉ 2 ngày, chhứ 3 chỉ giờ tý, chữ thứ 4 chỉ giờ sửu, lần lượt theo thứ tự từ chữ thứ 3 đến chữ 14 chỉ từ giờ tý, sửu, dần, mão...xem trong bảng, thấy chữ nào có phụ âm đầu là chữ "Đ" thì đó là giờ hoàng đạo. Phân tích tỷ mỉ hơn thì đó là các giờ: Thanh long, Minh đường, kim đường, thiên lương, ngọc đường, hoàng đạo

Bảng tính giờ hoàng đạo

Ngày

Sưủ Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Dần, thân


Mão, dậu

Thìn, tuất

Tỵ, hợi

Tý, ngọ

Sửu, mùi
ĐiĐến


ai


cuối


Đẹp

sẵn
Đứngcửa


ngóng


Đất


Đẽ


kẻ
bìnhĐộng


Đợi


cùng


tiền

Đưa
yênĐàoai


trời


Đồ

Đường

Đến


Đường


Đếnqua

băng
Đâutiên


Đi


nơi


sông

Đèo
cũngĐưa


xuôn


Đắc


Đừng

vượt
ĐượcĐón
sẻ


Địavội

suối

ngườiqua


Đẹp


còn


Đợi

Đem
quenĐèo


Đôi


ngồi


Đò

sang
Đónthiên


bạn


Đắn

sang

Đồn

chàothai


Đời


Đo


ngang


Điền

Ví dụ: Xem bảng trên biết được: ngày dần hoặc ngày thân thì giờ hoàng đạo đóng ở các giờ: Tý, sửu, thìn, tỵ, mùi, tuất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam
  • Tác giả: Tân Việt
  • Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc
  • Nguồn: Hồ Ngọc Đức (www.informatik.uni-leipzig.de)