Giống mía và các phương pháp lai tạo và tuyển chọn

4. Giống mía và các phương pháp lai tạo và tuyển chọn

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!