Giống lúa và kỹ thuật sản xuất hạt giống

Một số giống lúa chính

Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung

Các giống lúa thuần Trung Quốc

Các giống lúa lai Trung Quốc

Các giống lúa lai Việt Nam

Các giống lúa thuần Việt Nam

Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam

Các giống lúa các tỉnh phía Nam

Giống lúa cạn có triển vọng

Kỹ thuật sản xuất hạt giống thuần

Kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa lai

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Có thể bạn muốn xem