Giống lúa cạn LC 93-4

Giống lúa cạn LC 93 - 4

Nguồn gốc xuất xứ

Là giống lúa cạn LC 93-4 được chọn lọc từ dòng gốc CAN 4140-1 trong tập đoàn lúa cạn IRRI 1993.

Là giống có triển vọng, được tiếp tục khảo nghiệm theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN, ngày 29 tháng 7 năm 2004.

08 lc9341.jpg

Đặc tính nông sinh học

LC 93-4 có thời gian sinh trưởng ở trà vụ Mùa là 110 - 130 ngày (ở các tỉnh miền núi phía Bắc), ở trà vụ Hè thu là 100-110 ngày (ở các thỉnh phía Nam).

Chiều cao cây 100 - 110 cm. Kiểu hình gọn, lá xanh đậm, bộ rễ phát triển khoẻ. Năng suất khá ổn định.

08 lc9342.jpg

Hạt dài, vỏ trấu màu vàng sáng

Trọng lượng 1000 hạt: 27-29 gram.

Hạt dài, gạo trong, cơm dẻo.

Chất lượng gạo trung bình.

Hàm lượng amylose (%): 17,85.

Năng suất trung bình: 28 - 35 tạ/ha, cao có thể đạt 50- 55 tạ/ha.

Khả năng chịu hạn và chống đổ tốt.

Là giống nhiễm nhẹ với bệnh Đạo ôn.

08 lc9343.jpg

Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

Là giống có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện sinh thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Duyên hải Nam trung bộ và Tây nguyên.

Cấy 3- 4 dảnh/ khóm, mật độ cấy 50-55 khóm/m2.

Lượng giống gieo: 100 - 120 kg/ha.

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 8 tấn.

- Phân đạm Ure: 190-220kg

- Phân lân Supe: 270 - 320kg

- Phân Kali: 80kg

Với đất bazan: 100kg Ure + 150kg lân supe + 50kg kali clorua

Với đất xám: 150 - 200kg Ure + 300kg lân Supe + 50kg kali clorua

Làm cỏ, bón phân và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam