Giống lúa VND 95-20

Giống lúa VND 95 - 20

Nguồn gốc xuất xứ

Giống lúa IR 62032 là giống được tạo từ xử lý đột biến phóng xạ bằng tia Gamma, nguồn Co 60 trên giống IR 64.

Được công nhận giống theo Quyết định số 3493 QĐ/BNN-KHCN, ngày 9 tháng 9 năm 1999.

08 vnd95201.jpg

Đặc tính nông sinh học

VND 95- 20 là giống lúa có thể gieo cấy được ở cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà Đông xuân (các tỉnh phía Nam) là 90 - 95 ngày, ở trà Hè thu là 95 - 102 ngày.

Chiều cao cây: 85 - 90 cm. Cứng cây, đẻ nhánh trung bình, lá đòng thẳng. Có tính ổn định cao

08 vnd95202.jpg

Hạt thon dài, màu vàng sáng.

Chiều dài hạt trung bình: 7,23 mm.

Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 3,40.

Trọng lượng 1000 hạt: 26 - 27 gram.

08 vnd95203.jpg

Hạt dài, ít bạc bụng, chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hàm lượng amilose (%): 22,5.

Năng suất trung bình: 50 - 55 tạ/ha. Năng suất cao có thể đạt: 60 - 80 tạ/ha.

Khả năng chống đổ tốt. Chịu phèn và chịu mặn khá. Chịu ngập khá.

Là giống kháng vừa với Rầy nâu. Nhiễm vừa với bệnh Đạo ôn.

Nhiễm nhẹ với bệnh Khô vằn và bệnh Vàng lá.

Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

Là giống gieo cấy được trong cả vụ Đông xuân, Hè thu và vụ Mùa. Thích hợp trên nhiềuchân đát khác nhau.

Cấy 2 - 3 dảnh/khóm, mật độ cấy 50 - 55 khóm/m2.

Lượng giống gieo thẳng 95 - 110kg/ha.

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 8 - 10 tấn.

- Phân đạm Ure: 200 - 250kg

- Phân lân Supe: 300 - 400kg

- Phân Kali: 150 - 180kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam