Giống lúa OM 2517

Giống lúa OM 2517

Nguồn gốc xuất xứ

Giống lúa OM 2517 là giống được chọn lọc từ tổ hợp lai OM1325/OMCS94.

Được công nhận giống theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN, ngày 29 tháng 7 năm 2004.

08 omcs25171.jpg

Đặc tính nông sinh học

OM 2517 là giống lúa có thể gieo cấy được ở cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà Đông xuân (các tỉnh phía Nam) là 90 - 95 ngày.

Chiều cao cây:90 - 100 cm. Khả năng đẻ nhánh khá.

08 omcs25172.jpg

Hạt thon dài, màu vàng sáng.

Chiều dài hạt trung bình: 7,30 mm.

Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 3,30.

Trọng lượng 1000 hạt: 27 - 28 gram.

08 omcs25173.jpg

Gạo hạt dài, ít bạc bụng.

Hàm lượng amylose (%): 25,0.

Năng suất trung bình: 45 - 50 tạ/ha, cao có thể đạt: 60 - 80 tạ/ha.

Khả năng chống đổ khá.

Là giống kháng vừa với bệnh Đạo ôn.

Nhiễm nhẹ với bệnh Khô vằn. Kháng với Rầy nâu.

Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

Là giống thích nghi rộng, thích hợp cho cả vụ Đông xuân và Hè thu,

dễ canh tác, phù hợp với vùng Tứ giác Long Xuyên và Tây sông Hậu.

Cấy 2 - 3 dảnh/khóm, mật độ cấy 50 - 55 khóm/m2,

Lượng giống gieo thẳng 120 - 150kg/ha.

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 8 - 10 tấn.

- Phân đạm Ure: 180 - 220kg

- Phân lân Supe: 300 - 400kg

- Phân Kali: 150 - 180kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam