Giống lúa Kim Cương 90

GIỐNG LÚA KIM CƯƠNG 90

Nguồn gốc xuất xứ

08 kimcuong90 01.jpg

Là giống lúa thuần nhập nội từ Trung Quốc, còn gọi là KC90.

Được công nhận giống theo Quyết định số 1659 QĐ/BNN-KHCN, ngày 13 tháng 5 năm 1999.

Đặc tính nông sinh học

Kim Cương 90 là giống lúa có tính cảm ôn, gieo cấy được cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà Xuân muộn là 135 - 140 ngày, ở trà vụ Mùa là 100 -105 ngày.

Chiều cao cây: 110 - 115 cm. Cứng cây, chịu phèn, chống đổ, đẻ khoẻ.

Bông dài 25 - 28 cm, nhiều hạt (200 - 240 hạt/bông).

08 kimcuong90 02.jpg
 • Vỏ hạt sẫm, hạt dài.
 • Chiều dài hạt trung bình: 5,96 mm.
 • Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 2,42.
 • Trọng lượng 1000 hạt: 23 - 24 gram.
08 kimcuong90 03.jpg
 • Gạo trắng trong, tỷ lệ gạo đạt 70%.
 • Hàm lượng amylose (%): 23,0.
 • Năng suất trung bình: 50 - 55 tạ/ha. Năng suất cao có thể đạt: 65 - 70 tạ/ha.
 • Khả năng chịu rét và chống đổ khá. Kém chịu nóng. Chịu chua trung bình.
 • Là giống nhiễm bệnh Đạo ôn và Rầy nâu.
 • Nhiễm vừa với bệnh Bạc lá và nhiễm nhẹ bệnh Khô vằn.

Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

Là giống có khả năng thích ứng rộng, có thể gieo cấy cả 2 vụ, nên trồng ở vụ Xuân muộn, Vụ mùa cho năng suất thấp hơn và dễ bị nhiễm bệnh Bạc lá, Khô vằn và Rầy nâu.

Cấy 3 - 4 dảnh/khóm, mật độ cấy 50 -55 khóm/m2

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 8 - 10 tấn.

- Phân đạm Ure: 240 - 270kg

- Phân lân Supe: 350 - 400kg

- Phân Kali: 100 - 120kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Chú ý phòng trừ bệnh bạc lá, bệnh khô vằn và rầy nâu trong vụ mùa.

Nguồn

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
"Like" us to know more!