Giống lúa IR 62032

Giống lúa IR 62032

Nguồn gốc xuất xứ

Giống lúa IR 62032 là giống được chọn lọc từ tập đoàn lúa nhập nội của IRRI.

Được công nhận giống theo Quyết định số 409 NN-KHCN/QĐ, ngày 22 tháng 3 năm 1997

08 ir620321.jpg

Đặc tính nông sinh học

IR 62032 là giống lúa có thể gieo cấy được ở cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà Đông xuân (các tỉnh phía Nam) là 105 - 110 ngày (sạ), 105 - 115 ngày (cấy).

Chiều cao cây: 90 - 95 cm. Dạng hình đẹp, thân gọn, lá đứng đẻ khá nhanh.

08 ir620322.jpg

Hạt thon dài, màu vàng sáng.

Chiều dài hạt trung bình: 7,18 mm

Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 3,45.

Trọng lượng 1000 hạt: 26 - 27 gram.

08 ir620323.jpg

Hạt dài, ít bạc bụng, chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hàm lượng amilose (%): 25,0.

Năng suất trung bình: 50 - 55 tạ/ha, cao có thể đạt: 60 - 65 tạ/ha.

Khả năng chống đổ khá. Chịu thâm canh.

Là giống hơi kháng với Rầy nâu. Kháng vừa với bệnh Đạo ôn.

Nhiễm nhẹ với bệnh Khô vằn.

Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

Là giống gieo cấy được trong cả 2 vụ Đông xuân và Hè thu. Thích hợp với những vùng đất phù sa ngọt, thâm canh cao, và cần tránh lũ sớm trong vụ Hè thu.

Chịu thâm canh.

Cấy 3 - 4 dảnh/khóm, mật độ cấy 44 - 50 khóm/m2.

Lượng giống sạ 120 - 150 kg/ha

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 8 - 10 tấn.

- Phân đạm Ure: 200 - 250kg

- Phân lân Supe: 350 - 400kg

- Phân Kali: 150 - 180kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
"Like" us to know more!