Giận dữ

Chương IX - Giận dữ

Sợ hãi và giận dữ trái hẳn nhau. Sợ là thụ động là mất hẳn ý lực, là đau khổ, còn giận dữ là phản động, với một ý lực rất mạnh, thường khi là một sự dễ chịu nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!