Giải thích sau sự việc

Giải thích sau sự việc

Bất kể là lãnh đạo nổi nóng có lý hay không, cũng bất kể là bạn có bao nhiêu lý do, trong khi anh ta tức giận, một lời giải thích cũng là thừa. Trước tiên bạn cần để cho lãnh đạo có đường rút. Đợi khi lãnh đạo nổi giận xong bình tĩnh lại rồi, hãy kiếm một thời điểm thích hợp để giải thích. Nếu không, thì có nghĩa là những lời trách cứ ban đầu của lãnh đạo là hoàn toàn vô lý, hoàn toàn sai, điều này tất nhiên sẽ làm cho lãnh đạo không thể nào chấp nhận được về mặt tâm lý. Có thể bạn cũng có cảm nhận như thế này: Biết rõ là mình sai, vì sĩ diện nên vẫn cứ kiên trì giữ ý kiến sai đó, không thèm lắng nghe ý kiến của người khác.

Nếu quả thực bạn đã sai, sau khi bị trách cứ, hãy chủ động thừa nhận lỗi lầm với anh ta, nhất định không nên tránh gặp lãnh đạo.

Nếu sự trách cứ của lãnh đạo đối với cấp dưới là sai, thì cấp dưới càng cần làm rõ. Tất nhiên, tốt nhất là hãy vận dụng một số kỹ xảo, bạn có thể thừa nhận một chút sai sót của mình trước, sau đó lại chuyển lời, giải thích với lãnh đạo chân tướng và gốc gác sự việc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!