Giải thích ngắn gọn khí hậu ôn đới lạnh và vùng áp thấp

Giải thích ngắn gọn khí hậu ôn đới lạnh và vùng áp thấp

106. Briefly explain the cool temperate and depression

The area, which lies between 400 and 600 North and South have a rainy climate, which is generally known as cool temperate. The steady rain throughout the year is the result of cool air from the poles meeting warm air from the tropics. The warm air is forced upwards, causing swirling patterns of clouds and rain known as depressions.

Giải thích ngắn gọn khí hậu ôn đới lạnh và vùng áp thấp

Vùng nằm giữa 400 và 600 vĩ Bắc và Nam, có khí hậu mưa, nói chung được gọi là ôn đới lạnh. Mưa thường xuyên suốt năm là kết quả của không khí lạnh từ các cực gặp khí hậu từ miền nhiệt đới. Không khí bị đẩy lên gây ra dạng xoáy của các đám mây và mưa, tình trạng này được gọi là áp thấp.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!