Giải thích cầm tinh con vật của Địa chi

Giải thích cầm tinh con vật của Địa chi

Mười Thiên can kết hợp với ngũ hành đã sản sinh ra thuyết cá tính theo ngũ hành. Thuyết cá tính theo cầm tinh lại là phối hợp 12 địa chi với 12 loại động vật: Chuột, Trâu, Hổ, Mèo, Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà, Chó, Lợn. Đây chính là thường ngày chúng ta gọi là 12 cầm tinh.

Có 3 cách nói về lí do phối hợp này.

Cách nói thứ nhất là để phân biệt âm đương. Trong sách "Tố vấn. Âm dương ứng tượng đại luận" nói: "Âm dương là dạo của Trời Đất, là kỉ cương của vạn vật, là phụ mẫu của biến hóa, là gốc khởi đầu của sinh sát, là phủ đuờng của thần minh". Âm dương được dùng làm tư tưởng triết học, là nhận thức và khái quát của các nhà hiền triết Trung Quốc đối với tất cả sự vật trong cả không gian vũ trụ, nó thử dùng hai phạm trù cơ bản âm dương để thuyết minh tính chất và quy luật của vũ trụ. Vì vậy, không những chỉ phân âm dương trong 10 Thiên can, mà trong 12 địa chi cũng tiến hành kiểu phân biệt âm dương này, để mong đạt được cơ sở chắc chắn hoàn chỉnh của triết học.

Người xưa cho rằng: 4 móng là âm, 5 móng là dương, tròn là dương, vuông là âm. Vì chuột có chân trước 4 móng, chân sau 5 móng, do đó mà nó kiêm cả âm dương lưỡng tính, cho nên dùng Chuột để phối cho Tí, đứng đầu 12 tính thuộc, Trâu móng vuông tượng trưng âm đế phối Sửu, Hổ có 5 móng tượng trưng dương để phối Dần; Thỏ (Mèo) có 4 móng tượng trưng âm để phối Mão; Rồng 5 móng tượng trưng dương để phối Thìn; Rắn không có mông chọn lưỡi của nó tượng trưng âm để phối Tị; Ngụa có móng tròn tượng trưng dương để phối Ngọ; Dê móng vuông tượng trưng âm để phối Mùi; Khỉ 5 móng tượng trưng dương để phối Thân; Gà có 4 móng tượng trưng âm để phối Dậu; Chó có 5 móng tượng trưng dương để phối Tuất; Lợn có 4 móng tượng trưng âm để phối Hợi.

Cách nói thứ 2 là dùng 12 cầm tinh để phối với các động vật chọn nghĩa không đầy đủ như hổ không gáy, rồng không tai, rắn không chân, chuột không mật, chó không dạ dày.

Cách nói thứ 3 là mỗi một cầm tinh có thuộc tính chính là thuộc tính của mỗi một năm. Lí luận này được suy diễn cho người, tức là người sinh vào năm nào thì mang thuộc tính của cầm tinh năm đó. Ví dụ người sinh vào năm Dần sẽ có thuộc tính của hổ như quả đoán và dũng cảm.

Đối với cách nói thứ 1, hầu như về mặt lôgic có quy luật có thể theo được, thành phần đáng tin cũng tương đối đẩy đủ. Còn cách nói thứ 2 thì không tránh khỏi gượng gạo, không đủ sức để bàn luận. Cách nói thứ ba thì trái lại rất đáng bàn, bởi vì cách nói này ờ Trung Quốc hầu như đã truyền di hàng mấy ngàn năm rồi, có nhiều người Trung Quốc đã từng tiếp thụ.

Cách nói thứ nhất rất có thể sản sinh ở thời đại nồng nghiệp, do sự phát triển của ngành chăn nuôi người ta đã tích luỹ được khá nhiều kiến thức về gia súc và động vật, do đó mà suy diễn cho người, nên có thuyết cá tính cầm tinh con vật.

Chỉ tính riêng việc nghiên cứu của các nhà sinh vật đối với động thực vật đã phát hiện: nhiều loại động vật cao cấp đều có dạng nhóm máu. Không chỉ chó, mèo có mà ngay cả ếch và rùa biển cũng có. Các nhà sinh vật học thậm chí cũng đã tìm thấy dạng máu từ các vi trùng như vi trùng lao, vi trùng lị và cả trong mấy chục loại thực vật nữa. Kiến thức sinh vật học đã chỉ cho ta biết rằng dạng máu không những chỉ là loại hình của dung dịch máu, mà còn là loại hình vật liệu cấu tạo nên tế bào của sinh vật, hiểu được điều này thì ta sẽ dễ dàng hiểu được đối với thực vật và động vật cũng đều có dạng máu (huyết hình).

Thuyết cá tính của các nhà hiền triết Trung Quốc có phải là đã xây dựng trên cơ sở quan sát dạng máu hay không, hiện nay chúng ta cũng không có cách nào để làm rõ ràng được, nhưng việc tổng kết này lại rất có giá trị.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!