Giải quyết vấn đề thất nghiệp

Giải quyết vấn đề thất nghiệp

Có câu hỏi trong nhiều nhà kinh tế rằng tổng thể nền kinh tế toàn cầu đã phục hồi nhưng bằng cách nào đó thất nghiệp ở nhiều nước vẫn còn cao. Tương ứng với lí thuyết kinh tế, khi mọi sự là tốt, các công ty sẽ đầu tư nhiều hơn để tăng trưởng kinh doanh của họ và thuê nhiều người thì thất nghiệp phải sụt xuống, nhưng điều này đã không xảy ra.

Vấn đề là lí thuyết đó có thể hợp thức trong quá khứ nhưng không còn hợp thức trong nền kinh tế công nghệ ngày nay. Nhiều thứ đã thay đổi với tiến bộ trong công nghệ, các công ty có thể tăng hiệu quả và lợi nhuận mà không phải thuê người. Theo báo cáo công nghiệp, nhiều công ty đang đầu tư vào công nghệ thay vì thuê người vì các cơ xưởng có thể được tự động hoá bằng robots và công việc văn phòng đang dùng nhiều phần mềm mềm hơn để cải tiến tính hiệu quả của nó. Giải pháp cho tình huống thất nghiệp ngày nay là nhanh chóng tạo ra nhiều công nhân công nghệ vì có thiếu hụt họ trên khắp thế giới. Khi nhiều công ty đang đầu tư vào công nghệ, họ cần công nhân công nghệ và không có đủ những người này.

Giải pháp ngắn hạn là nhanh chóng đào tạo lại những người tốt nghiệp bị thất nghiệp trong khu vực công nghệ để làm cho họ có việc làm. Vì phần lớn trong số họ đã có giáo dục đại học, đào tạo trong vòng vài tháng tới một năm trong khu vực công nghệ là có thể và nhiều nước đang làm điều đó. Anh, Pháp và Đức tất cả đều có kế hoạch để đào tạo lại người tốt nghiệp đại học của họ trong lập trình máy tính tới giải quyết vấn đề thiếu hụt người CNTT có kĩ năng (Các nước này phải "nhập khẩu" nhiều nghìn người lập trình Ấn Độ mỗi năm để đáp ứng nhu cầu). Tất nhiên giải pháp dài hạn là hội tụ vào phát triển nhiều công nhân công nghệ để đáp ứng cho nhu cầu thị trường bằng việc đại tu hoàn toàn hệ thống giáo dục để hội tụ nhiều hơn vào các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán).

Để làm điều đó các nước phải đầu tư vào đào tạo nhiều thầy giáo khoa học và công nghệ vì thầy giáo là nhân tố then chốt trong phát triển công nhân công nghệ có kĩ năng. Điều đó có thể mất thời gian nhưng bắt đầu từ bây giờ là tốt hơn, nếu không thì sẽ quá trễ. Trong thế kỉ 21 này, tăng trưởng việc làm cao nhất là trong khu vực STEM, bằng việc phát triển nhiều hơn các công nhân có kĩ năng STEM, các nước có thể giải quyết được vấn đề thất nghiệp và tăng trưởng nền kinh tế của họ. Tất nhiên có quan niệm trong một số người tốt nghiệp rằng họ đã có bằng cấp rồi và họ có thể đợi thời gian tốt hơn khi mọi thứ là tốt hơn và cần kĩ năng của họ. Họ không hiểu thực tế là thời gian tốt hơn có thể không bao giờ tới. Với toàn cầu hoá, cạnh tranh đang dữ dội lên giữa các nước cũng như giữa các công nhân. Nếu họ cần việc làm họ phải quay lại và học kĩ năng mới mà thị trường cần. Họ không thể ở nhà phụ thuộc vào hỗ trợ của bố mẹ và chờ đợi nền kinh tế tốt hơn.

Ngày nay một công ty có thể tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng trong các cơ xưởng được tự động hoá hoàn toàn và dùng robot với giá thấp hơn nhiều. Về căn bản công ty muốn có ít người nhất có thể được, để cho mọi thứ được kiểm soát bởi máy tự động và làm ra nhiều tiền nhất có thể được. Hiện thời toàn thế giới đang trải qua một con sóng thay đổi công nghệ và các vấn đề xã hội bị gây ra bởi thất nghiệp cao. Công nghệ được coi như nguồn của tăng trưởng sinh lời và là lực dẫn lái của toàn cầu hoá với các cơ hội tiềm năng khổng lồ giữa các nước. Đồng thời, công nghệ cũng bị đổ lỗi cho việc phá huỷ việc làm vì ít việc làm lao động hơn được cần tới.

Nếu bạn nhìn vào các công ty cơ xưởng lớn trong năm mươi năm qua, phần lớn trong họ đang co lại hay nộp đơn xin phá sản và 95% tăng trưởng là ở các công ty công nghệ. Không lâu trước đây, công ty dầu Exxon và General Motor đã là công ty lớn nhất thế giới nhưng ngày nay đó là Apple, Google. Rõ ràng rằng các công ty chế tạo đang sụt giảm và KHÔNG thuê người. Đồng thời, các công ty công nghệ, lớn và nhỏ, đang thuê người nhưng không thể tìm ra đủ công nhân. Sự kiện là ở chỗ tăng trưởng việc làm lao động không đi theo tăng trưởng kinh tế vì nó được dùng cho thời gian trong thời công nghiệp với chế tạo là lực dẫn lái then chốt. Ngày nay tăng trưởng kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ chứ KHÔNG bởi chế tạo. Để giải quyết thất nghiệp và làm tăng sự sẵn có việc làm, nhiều chú ý cần được hội tụ vào phát triển công nhân công nghệ, và các công ty khởi nghiệp công nghệ vì các cơ xưởng chế tạo lớn không còn có thể tạo ra việc làm.

Tăng trưởng việc làm là quan trọng cho xã hội thịnh vượng, và điều đó cần một số nỗ lực để làm cho nó xảy ra nhưng tất cả đều bắt đầu bằng hiểu biết rằng chúng ta bây giờ đang sống trong thế giới được toàn cầu hoá nơi công nghệ là dẫn lái then chốt và đầu tư tốt nhất là vào giáo dục công nghệ để tạo ra nhiều công nhân có kĩ năng công nghệ.

English version

Full article: Solving unemployment problem

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!