Giải quyết vấn đề người tốt nghiệp thất nghiệp

Giải quyết vấn đề người tốt nghiệp thất nghiệp

Theo một khảo cứu toàn cầu mới đây, trên khắp thế giới có nhiều triệu người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp trong khi có nhiều việc làm mở ra nhưng không thể tìm được nhân viên đủ phẩm chất. Phần lớn các công ty (73%) nói rằng họ thất vọng với kĩ năng của người tốt nghiệp hiện thời bởi vì điều họ cần không phải là điều những người tốt nghiệp này có thể cung cấp. Tại sao nhiều người tốt nghiệp đại học thế không có những kĩ năng mà công nghiệp cần? Khảo cứu này thấy rằng có ba lí do chính: Thiếu cộng tác giữa nhà trường và công nghiệp; thất bại của nhà trường trong cập nhật chương trình đào tạo của họ để đáp ứng nhu cầu thị trường; và thiếu tri thức về chọn lựa nghề nghiệp trong các sinh viên đại học.

Nhiều người quản lí nhà trường không đồng ý với khảo cứu này vì họ tin rằng người tốt nghiệp của họ có các kĩ năng và sẵn sàng làm việc và họ đổ lỗi cho suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, từ quan điểm sinh viên, nhiều người thừa nhận rằng đào tạo của họ không thích hợp cho làm việc; một số điều họ học là lạc hậu. Khảo cứu này cũng thấy rằng nhiều người quản lí nhà trường thậm chí KHÔNG lắng nghe mối quan tâm của sinh viên bởi vì họ tin rằng họ biết cái gì là tốt nhất cho sinh viên. Người quản lí nhà trường cũng KHÔNG nói chuyện với công nghiệp để hiểu nhu cầu của họ. Cách nhìn chung trong số họ là “giáo dục đại học KHÔNG là giáo dục hướng nghiệp” vì đại học không phải là chỗ đào tạo công nhân cho công nghiệp.

Theo khảo cứu này, quá nửa các công ty (68%) thậm chí đã không được thoả mãn với việc thuê người mới của họ. Một quan chức điều hành nói: “Nhiều sinh viên đại học thậm chí không thể làm được những điều cơ bản do thiếu kĩ năng và chúng tôi phải bỏ nhiều tiền để đào tạo lại họ. Chúng tôi muốn làm việc với đại học để giải quyết vấn đề này nhưng điều đó là khó. Dường như là chúng ta đang nói các ngôn ngữ khác nhau vì cách nhìn của họ không phù hợp với cách nhìn của chúng tôi.” Khảo cứu này cũng thấy rằng các công ty lớn có thể đầu tư vào đào tạo người mới thuê nhưng phần lớn các công ty nhỏ hơn không thể làm được và ở các nước đang phát triển, các công ty nhỏ chiếm phần lớn nền kinh tế. Vì họ vật lộn để tìm người có kĩ năng đúng, họ không thể tăng trưởng và nền kinh tế không thể cải tiến được.

Sinh viên đại học ngày nay đang đối diện với các vấn đề lớn: Khi vào đại học, phần lớn không nhận được thông tin thích hợp về các lĩnh vực học tập và hướng dẫn nghề nghiệp để làm quyết định đúng. Nhiều người không học các kĩ năng được công nghiệp cần. Mặc dầu các đại học cung cấp các kĩ năng kĩ thuật nhưng một số bị lỗi thời và nhiều người thiếu đào tạo kĩ năng mềm như trao đổi, làm việc tổ, và đạo đức. Ngày nay các công ty và trường thậm chí KHÔNG làm việc cùng nhau để đề cập tới vấn đề này để cho sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên thấy việc chuyển từ trường sang làm việc là rất thách thức. Có khác biệt giữa "thế giới được che chắn" của đại học với các ý tưởng và lí thuyết cao siêu và "thế giới thực" của công nghiệp với công việc thực hành và nghĩa thông thường. Đó là lí do tại sao nhiều người vật lộn bởi vì có kẽ hở lớn giữa điều họ có thể làm và điều công nghiệp mong đợi. Theo báo cáo này, chỉ ít người tốt nghiệp (22%) là thành công trong công việc của họ bởi vì họ nhận được đào tạo mạnh và được thông tin tốt về lĩnh vực học tập của họ điều đáp ứng cho nhu cầu của công nghiệp.

Sau khi chỉ ra những vấn đề này và nguyên nhân, khảo cứu này đề đạt ba gợi ý sau:

Sinh viên đại học phải đổi cách họ nghĩ về giáo dục của họ và làm quyết định chiến lược về tương lai của họ. Điều này đặc biệt quan trọng ở châu Á, nơi phần lớn sinh viên vẫn sống với gia đình và dựa vào hỗ trợ của bố mẹ họ và một số người không thấy sự khẩn thiết của việc độc lập hay tìm việc làm. Họ phải chọn lựa cẩn thận trường nào để vào, lĩnh vực nào để học bằng việc nghiên cứu thông tin về các con đường nghề nghiệp khác nhau và được khuyến khích theo đuổi nó. Họ phải coi giáo dục như đầu tư và theo dõi tiến bộ một cách cẩn thận vì tương lai của họ phụ thuộc vào nó.

Vì cạnh tranh về việc làm là dữ dội, để thành công trong nghiên cứu việc làm của họ, sinh viên phải sẵn sàng giới thiệu cho bản thân mình trong khả năng tốt nhất và họ cần giúp đỡ. Các trường phải đầu tư vào việc cung cấp cho sinh viên việc lập kế hoạch nghề nghiệp khi họ vào đại học và tiếp tục giúp họ trong cuộc hành trình giáo dục của họ. Phần lớn những người tốt nghiệp sẽ cần giúp đỡ trong viết bản sơ yếu lí lịch vì khi phải đi kiếm việc làm mới, ấn tượng đầu tiên là quan trọng, và bản sơ yếu lí lịch được viết tốt sẽ mở ra cánh cửa này. Người tốt nghiệp phải biết mục đích nghề nghiệp của họ và những điểm mạnh, biết chỗ tìm việc làm mở ra, và phát triển các kĩ năng phỏng vấn để giúp cho họ chuẩn bị và diễn tập các câu hỏi để tạo ra ấn tượng tốt đầu tiên trong cuộc phỏng vấn. Các trường nên tập trung hơn vào điều xảy ra cho sinh viên sau khi họ tốt nghiệp bằng việc theo dõi việc làm của họ và hiệu năng việc làm của họ. Để cải tiến triển vọng việc làm cho sinh viên, người quản lí nhà trường nên làm việc chặt chẽ hơn với công nghiệp để chắc họ cung cấp các môn học thực sự giúp cho sinh viên của họ chuẩn bị cho công việc trong công nghiệp.

Các công ty nên cộng tác với các trường để thiết kế giáo trình khớp với nhu cầu doanh nghiệp. Người quản lí công ty có thể tham gia vào các hoạt động của trường và giảng dạy để đảm bảo rằng nhu cầu của họ được đáp ứng. Công ty có thể giúp đào tạo lại một số thầy giáo về một số khía cạnh thực hành nào đó. Công nghiệp cần phát triển website thông tin thị trường liệt kê mọi kĩ năng mà họ cần để giúp cho nhà trường, phụ huynh, và sinh viên làm quyết định tốt hơn về lựa chọn nghề nghiệp.

Để đảm bảo rằng chương trình đào tạo có thể dễ dàng được cập nhật và giữ nhịp cùng với thay đổi công nghệ, khảo cứu này gợi ý rằng các trường nên chia chương trình đào tạo ra thành các mô đun nhỏ hơn hội tụ vào xây dựng kĩ năng đặc thù thay vì đi theo môn học dài truyền thống đầy lí thuyết nhưng ít thực hành. Từng trong các mô đun này nên ngắn (vài tuần) và hội tụ vào một kĩ năng then chốt điều cho phép sinh viên hoàn thành từng môn trong chúng một cách độc lập để làm thành có nghĩa cho hứng khởi nghề nghiệp của họ. Mô hình này là rất phổ biến ở Mĩ điều cho phép sinh viên phát triển tập các kĩ năng dựa trên số các mô đun được học (hệ thống tín chỉ).

Khảo cứu này kết luận rằng người tốt nghiệp bị thất nghiệp là vấn đề chính cho tương lai của đất nước. Chỉ bằng việc làm việc cùng nhau, nhà trường, công nghiệp, gia đình và sinh viên có thể giải quyết được vấn đề này và phát triển hệ thống giáo dục mạnh làm việc hiệu quả và có ích lợi.

English version

Full article: Solving the unemployed graduates problem

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!