Giải phẫu bệnh học

Phần 10: Giải phẫu bệnh học
 1. Bệnh Basedow (Graves' disease)
 2. Bệnh học tế bào
 3. Bệnh ruột non và ruột
 4. Chửa trứng (Hydatidiform mole)
 5. Loét dạ dày (Peptic ulcer)
 6. U biểu mô
 7. U liên kết
 8. U tuyến tuyến giáp (Adenoma)
 9. U tuyến vú (Adenoma of the breast)
 10. Ung thư
 11. Ung thư biểu mô rau (Choriocarcinoma)
 12. Ung thư dạ dày (Gastric cancer)
 13. Ung thư gan (Carcinoma of the liver)
 14. Ung thư phổi (Lung cancer)
 15. Ung thư tuyến giáp (Lhyroid carcinoma)
 16. Ung thư vú (Carcinoma of the breast)
 17. Viêm phổi (Lneumonia)
 18. Xơ gan (Lirrhosis of the liver)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • BÁCH KHOA Y HỌC
 • Tác giả: Bác sĩ Đa Khoa Lê Đình Sáng; Trường Đại Học Y Khoa Hà Nội, khóa 2005-2011.
 • Email: LesangmdAt char.pnggmail.com
 • Nguồn: Nhiều nguồn, chi tiết xem bài giới thiệu
 • CẢNH BÁO: Không có chuyên môn, không phải là nhân viên y tế, bạn không được phép tự sử dụng những thông tin có trong cuốn sách này để chẩn đoán và điều trị.
"Like" us to know more!