Giải pháp STEM

Giải pháp STEM

Những câu chuyện là tương tự trên khắp thế giới, khảo cứu của chính phủ thấy rằng tỉ lệ thất nghiệp trong những người tốt nghiệp đại học là cao hơn dự báo trước đây nhưng cảnh quan việc làm thay đổi theo lĩnh vực học tập. Về căn bản thất nghiệp là cao hơn trong các lĩnh vực phi kĩ thuật như Nghệ thuật, Âm nhạc, Triết học, Lịch sử, Tài chính và Kiến trúc. Người tốt nghiệp học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) KHÔNG có vấn đề đó và cũng kiếm được lương cao.

Từ châu Âu tới châu Á, công nghệ đang thay đổi và dẫn lái phục hồi kinh tế toàn cầu. Các nước công nghiệp đang thấy những thay đổi lớn hướng tới chế tạo tiên tiến bằng robots và tự động hoá; truyền thông di động cho phép các bác sĩ y tế làm việc với bệnh nhân ở các vùng sâu xa; Internet băng rộng kết nối mọi người trên trái đất v.v., để đáp ứng cho những thay đổi công nghệ này, công nhân có kĩ năng được cần tới. Trong hầu hết các nước, việc làm trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) đã phát triển với tỉ lệ bốn lần nhanh hơn các việc làm phi STEM và đà này sẽ tiếp tục trong ít nhất hai mươi năm vì có thiếu hụt nghiêm trọng công nhân có kĩ năng.

Vài năm trước, cuộc khủng hoảng tài chính đã tàn phá nền kinh tế của nhiều nước. Để cải tiến nó, các nhà kinh tế đã gợi ý các chính phủ đầu tư tiền cho công ty để kích thích năng suất và tăng trưởng. Nó có tác dụng tốt ở các nước đã phát triển nhưng không tốt ở các nước đan phát triển vì các nước này đã không có nền công nghiệp được thiết lập vững để được kích thích và phục hồi, nền kinh tế của họ dựa trên nông nghiệp và kích thích này không có tác dụng. Trong thế giới được toàn cầu hoá này, cạnh tranh xảy ra nhanh chóng vì các công ty lớn đã tận dụng ưu thế của thương mại mở để bành trướng thị trường của họ và quét sạch các công ty địa phương điều đưa tới thất nghiệp cao. Trên khắp thế giới, số công ty địa phương phá sản đã tăng lên mọi lúc đều cao và tình huống này sẽ tiếp tục trong các nước đang phát triển trừ phi họ có thể phát triển ưu thế cạnh tranh riêng của họ để giảm thất nghiệp và cải tiến nền kinh tế của họ.

Giải pháp tốt nhất là tạo ra lực lượng lao động được trả lương tốt có công nghệ cao để tận dụng ưu thế của việc thiếu hụt toàn cầu hiện thời và phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao để giảm thất nghiệp. Đây là điều Ireland đang làm và trong các nước châu Âu, Ireland là nước duy nhất đã phục hồi nhanh chóng và nhanh hơn bất kì nước nào khác (xem blog của tôi về Ireland). Về căn bản, mọi thứ đều phải bắt đầu với giáo dục STEM, từ trung học tới đại học vì việc làm STEM có yêu cầu bằng đại học. Bằng việc bỏ qua giáo dục STEM vào lúc này, các nước đang phát triển sẽ bỏ lỡ cơ hội lớn và phủ nhận thế hệ hiện thời và thế hệ tiếp cơ hội cải tiến cuộc sống của họ, và cơ hội cải tiến nền kinh tế của họ. Để tạo ra ưu thế cạnh tranh, giáo dục chuyên sâu hội tụ vào STEM với các giáo trình mới, đào tạo mới, và phương pháp dạy mới là bản chất. Điều đó nghĩa là đầu tư vào giáo dục nên được coi là ưu tiên trên hết và họ phải bắt đầu bây giờ.

English version

Full article: The STEM solution

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!