Giả thuyết "Ngân hàng tương lai đáp ứng"

Giả thuyết "Ngân hàng tương lai đáp ứng"

Làm lớn mạnh mình dễ dàng làm cho nhiều người lầm tưởng là thành công càng nhiều càng tốt, càng lớn càng tốt. Trong cạnh tranh, tới tấp tiến thủ, từ đó dẫn đến sự vật phát triển về hướng ngược lại.

Xét về triết học, sự vật là trải qua lượng biến đạt đến chất biến. Khi lượng biến đến mức nhất định không đủ để chất biến, thì sự vật không thể sản sinh bước nhảy vọt mới. Lúc này, có một số người bắt đầu sốt ruột, mong hoàn thành sớm biến đối của bước nhảy vọt. Khuếch trương quá mức năng lực của mình, dùng chiến lược cấp tiến (tiến gấp gáp) dẫn đến kết quả sự việc trái với ý nguyện.

Sau khi đánh đuổi được người Nhật Bản, đánh bại Quốc dân đảng, đồng thời giành được thắng lợi trên chiến trường Triều Tiên, trong đầu óc của Mao Trạch Đông tràn ngập lòng tin tất thắng. Lòng tin này đã bị ông sai lầm dẫn vào trong quyết sách Kinh tế quốc gia.

Sau chỉnh đốn kinh tế đơn giản nhưng lại là tất yếu, Mao Trạch Đông đã dẫn dắt nhân dân của ông rảo bước tiến vào vương quốc tư tưởng của ông.

Khau hiệu "nhiều nhanh tốt rẻ xây dựng chủ nghĩa xã hội", Mao Trạch Đồng bản thân đã lún sâu vào vũng bùn của tư tưởng chủ nghĩa vụ lợi cấp tiến.

"Bao nhiêu việc, xưa nay gấp, một vạn nâm quá lâu, chỉ giành trong sớm chiều", Mao Trạch Đông đã viết ra tâm trạng và lí tưởng đương thời của mình trong lời từ, với khí thế bao la.

Nhân dân Trung Quốc cũng theo đó đã từng sống những ngày tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội "một ngày bằng hai mươi năm".

Trong dân gian có một truyền thuyết như sau: Mao Trạch Đông là vòng chuyển thế cuối cùng của đức Phật Như lai. Theo thiên số, ông phải có một vạn năm ngồi trong thiên hạ. Nhưng do trong những năm bình sinh không thể tìm được nguời thừa kế của mình, ông bèn quyết định mình ngồi hết một vạn năm trong thiên hạ. Cho nên ông là một người duy nhất sống một ngày bằng một năm.

Truyền thuyết tất nhiên không phải là hiện thực, nhưng nó nói lên một đạo lí: vội mong thành công là không thể làm được. Cũng giống như bạn tiêu hết số tiền dư ở ngân hàng quá sớm, mình cũng sẽ sớm trở thành kẻ hành khất không một xu dính túi.

Các nguồn vốn của chúng ta như thời gian, tinh lực v.v... cũng sẽ giống như tiền bạc tồn tại trong "ngân hàng tương lai". Khi tiền vốn hiện có của bạn không đủ, bạn đành phải ngửa tay vay ngân hàng tương lai, đế bảo đảm thực hiện kế hoạch hiện thời.

Theo quy luật của ngân hàng có vay có trả, tiền vay và tiền trả phải bằng nhau, bạn đành phải đem sinh mệnh làm giá phải trả đề gán cho "ngân hàng tương lai". Chúng tôi đem lí thuyết này đặt tên là giả thuyết "ngân hàng tương lai đáp ứng". Làm như thế đối với những người không tiếc sinh mệnh thì thiếu gì lí lẽ, nhưng đối với nhiều người thì đây không phải là cách làm đáng được đề xướng. Nhiều nhà khoa học và các danh nhân có thành tích, phần nhiều tuổi thọ rất ngắn, về y học và các phương diện khác, chúng ta có thể tìm được rất nhiều nguyên nhân, nhưng từ giả thuyết "ngân hàng tương lai đáp ứng" mà chúng ta bàn đến ở trên để phân tích, lại có kết luận và nhận thức mới.

Những người này phần nhiều là những người chúng ta gọi là có lòng sự nghiệp cực mạnh, họ đem tinh lực cả đời mình đều gửi vào sự nghiệp họ yêu thích. Để giành được thành tựu lớn hơn, họ không thể không bỏ ra sự cố gắng và trả giá mà người bình thường không thể bỏ ra. Họ kí kết với "ngân hàng tương lai" một nghị định thư vay một khoản vay lớn.

Trên thực tế, không chỉ là những nhà khoa học và các danh nhân đáng kính và đáng thương làm như thế, mà nhiều người trong chúng ta hầu như đều làm như thế. Tâm lí coi trọng hiện thực, xem nhẹ tương lai, làm cho loài người đã làm mất đi quá sớm nhiều bản năng và tiềm năng, làm cho tuổi thọ trung bình của loài người chỉ có thể ở khoảng 70 tuổi. Còn các nhà khoa học phát hiện tuổi thọ của loài người có thể ở khoảng trên dưới 120 tuổi.

Năm mươi năm cuối cùng của loài người đều bị "ngân hàng tương lai" đòi lại. Nói cách khác, bị chúng ta đã đền cho "ngăn hàng tương lai".

Có nhiều phương pháp giải quyết vấn đề khó này. Sau khi người ta nhận thức ra điều tai hại này, các nhà khoa học sẽ có thể tìm ra nhiều phương pháp cung cấp cho bạn. Nhưng trước khi bạn tiếp thu cách chữa trị theo các nhà khoa học, bạn cần phải tiếp nhận lời khuyên của chúng tôi. Lời khuyến cáo này làm cho bạn có thể nhẹ nhàng tiếp thu cách chữa trị và thu được thành quá hữu hiệu. Lời khuyên cáo này rất đơn giản, tức là: Thấy đỡ bệnh thì thu nhận.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!