Giúp người việc nhỏ còn hơn cả khen ngợi

Giúp người việc nhỏ còn hơn cả khen ngợi

Những người đàn ông giỏi theo đuổi phụ nữ đều có một đặc điểm nổi bật, đó là rất nhiệt tình năng động. Chỉ cần đối phương cần, thì anh ta sẽ làm cho cô ta bất cứ việc gì. Vì họ biết rõ rằng muốn thế hiện sự quan tâm đối với phụ nữ, trăm ngàn lời cũng không bằng một hành động. Phương pháp này dùng vào các trường hợp khác cũng hữu hiệu tương tự. Bạn có nói lời dễ nghe đến mấy cũng không bằng giúp người khác giải quyết một số vấn đề một cách thiết thực.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!