Gió toàn cầu là gì?

Gió toàn cầu là gì?

50. What are global winds?

The air, which is constantly circulating between the tropics and the poles, is known as the global wind. Warm air flows from the tropics and pushes out the cold air at the poles, which then flows back towards the tropics. The westerlies and trade winds are global winds.

Gió toàn cầu là gì?

Không khí tuần hoàn liên tục giữa các vùng nhiệt đới và các cực được gọi là gió toàn cầu. Khí ấm di chuyển từ các vùng nhiệt đới và đẩy không khí lạnh ở các cực di chuyển ngược về phía các vùng nhiệt đới. Gió Tây (gió thổi từ hướng Tây) và gió mậu dịch (gió thổi về phía xích đạo) được gọi là gió toàn cầu.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!