Gió mặt trời là gì?

Gió mặt trời là gì?

72. What is Solar Wind?

In addition to heat and light, the Sun also emits a low density stream of charged particles known as the Solar Wind, which blows throughout the Solar System at the speed of about 450 km/sec.

Gió mặt trời là gì?

Ngoài sức nóng và ánh sáng, Mặt trời cũng tạo ra một dòng các hạt vật chất mang điện tích tỷ trọng thấp được gọi là gió mặt trời, vốn thổi qua hệ mặt trời với tốc độ 450 km/ giây.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!