Gió mùa

Monsoon - Gió mùa

Một số vùng của miền nhiệt đới có một giai đoạn mưa rất lớn được gọi là mùa. Mưa to có thể gây lũ lụt nhgiêm trọng, nhưng con người vẫn trông cậy vào mưa để sự tồn tại. Mùa mưa rất quan trọng đối với đời sống con người, vì vậy nó được chào đón bằng các lễ hội.

Some areas of the tropics have a period of torrential rain known as the monsoon. The heavy rain can cause severe flooding, but people rely on the rain for survival. The rainy season is very much important for the living beings, so, it is welcomed by celebrations.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!