Gió được mặt trời tạo ra như thế nào?

Gió được mặt trời tạo ra như thế nào?

7. How is the wind caused by the

Wind is also caused by the Sun. As the air gets hotter, it expands, gets less dense and rises. A mass of colder, heavier air called a cold front rushes in to replace it, making the wind to blow.

Gió được mặt trời tạo ra như thế nào?

Gió được tạo ra bởi mặt trời. Khi không khí trở nên nóng hơn, nó nở ra, trở nên loãng hơn và bay lên. Một khối khí lạnh hơn và nặng hơn được gọi là mũi nhọn của luồng khí lạnh di chuyển vào và thế chỗ của nó, làm cho gió thổi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!