Giáo viên quên không cài khóa quần

Giáo viên quên không cài khóa quần

Do sơ xuất, vào lớp quên không cài khóa quần -> làm thế nào?

=> Cách giải quyết: Xin lỗi, các em đợi thầy một lát -> ra ngoài sửa lại quần áo và vào dạy bình thường.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Một số tình huống sư phạm thường gặp
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: Sưu tầm
"Like" us to know more!