Giáo trình Tâm lý học đại cương

Giáo trình Tâm lý học đại cương

(Dùng cho các trường Đại học Sư phạm)

Nguyễn Xuân Thức (Chủ biên)

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay kiến thức Tâm lý học cần thiết cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được giảng dạy trong các trường đại học thuộc các nhóm ngành, nghề khác nhau. Môn Tâm lý học đại cương là môn học chung nhất cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học tâm lý và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lý học chuyên sâu và tâm lý học liên ngành. Môn Tâm lý học đại cương là môn học cơ bản trong chương trình đào tạo đại cương ở các trường đại học và cao đẳng.

Giáo trình Tâm lý học đại cương được bộ môn Tâm lý học đại cương - Khoa Tâm lý giáo dục biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập của sinh viên các nhóm ngành thuộc các trường đại học khác nhau.

Giáo trình Tâm học đại cương khi được biên soạn đã có sự tiếp thu kế thừa và lựa chọn các tri thức của những tài liệu trước đó và được sắp xếp lại ở một số đơn vị tri thức tâm lý học cho phù hợp, khi giảng dạy tránh sự trùng lặp về tri thức giữa các phần.

Nội dung giáo trình Tâm học đại cương gồm sáu chương, được phân công biên soạn như sau:

Bộ môn Tâm lý học đại cương đã cố gắng nhiều trong việc biên soạn với mong muốn giáo trình sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cán bộ giảng dạy trong các trường đại học. Khi biên soạn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, mong nhận được các ý kiến đóng góp để giúp cuốn giáo trình tiếp tục được hoàn thiện.

Bộ môn Tâm lý học đại cương

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Giáo trình Tâm lý học đại cương
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Thức (Chủ biên) - Nguyễn Quang Uẩn - Nguyễn Văn Thạc - Trần Quốc Thành - Hoàng Anh - Lê Thị Bừng - Vũ Kim Thanh - Nguyễn Kim Quý - Nguyễn Thị Huệ - Nguyễn Đức Sơn
  • Nguồn: Nhà Xuất bản Đại học Sư Phạm, 2007
"Like" us to know more!