Giáo dục xét như là một tất yếu của sự sống

Chương I: Giáo dục xét như là một tất yếu của sự sống
Kipkis.com-Dan-chu-va-giao-duc-fancy-line.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Dân ghủ và giáo dục
  • Tác giả: John Dewey
  • Dịch giả: Phạm Anh Tuấn
  • Công ty phát hành: Phương Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 03/2010
  • Thực hiện ebook: tamchec (3/10/2014)
  • Soát lỗi: thanhhaitq, tamchec
  • Nguồn: tve-4u.org