Giáo dục và học tập liên tục

Giáo dục và học tập liên tục

Công nghệ thông tin (CNTT) ngày nay đang trải qua biến đổi lớn nhưng nhiều người làm phần mềm lại không được chuẩn bị để giải quyết với điều đang xảy ra.

Khi Internet trở nên phổ biến hơn, kết mạng và kết cấu nền cũng trở thành mấu chốt cho mọi công ty. Nhiều người làm phần mềm tin rằng chỉ nối máy tính với internet thì mọi sự sẽ làm việc nhưng vấn đề không đơn giản thế. Mọi công ty đều cần kiến trúc hệ thống để thiết kế, thực hiện và vận hành các mạng, hệ thống máy tính, lưu giữ để đảm bảo rằng chúng tuân thủ với chính sách an ninh, nếu không thì mọi hệ thống của họ sẽ mong manh trước các hacker, vi rút và thư rác.

Kĩ năng kĩ nghệ phần mềm ngày nay như kiến trúc hệ thống, an ninh mạng hiếm khi được dạy ở đại học và hầu hết người làm phần mềm không biết cách kiến trúc hệ thống mạng một cách hiệu quả và an ninh hơn để cho kết nối từ máy tính tới internet trở thành quá trình "làm bất kì công việc gì." Với nhiều kết nối hơn được cần tới khi càng ngày càng nhiều người dùng máy tính, các công ty đang vật lộn để bao quát sự phát triển nhanh này khi các hệ thống được tăng thêm. Trong khi đó, công nghiệp điện tử và viễn thông liên tục đưa ra thị trường nhiều máy móc, thiết bị và những công nghệ mới tạo ra nhiều vấn đề lẫn lộn và hỗn độn hơn cho ngành công nghiệp thay đổi nhanh này.

Không có tri thức và kĩ năng đúng về mạng, ngày càng nhiều công ty phải khoán ngoài mạng, hệ thống, và lưu giữ của họ cho nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, với ngoại lệ của nhà cung cấp chất lượng tốt với kĩ năng kiến trúc mạnh, nhiều công ty làm khoán ngoài thực tế đang làm "việc vá víu" mà không hiểu tính đổi qui mô, hiệu năng, tính dùng được vốn là thuộc tính then chốt của kiến trúc hệ thống làm phát sinh hệ thống không hiệu quả, kết nối chậm khi nhiều thiết bị được thêm vào và kém an ninh với các cuộc tấn công tính toán.

Ngày nay, gần như mọi công ty đều dựa vào Internet để làm kinh doanh, có nhu cầu lớn về những người làm mạng được đào tạo trong kĩ nghệ phần mềm, đặc biệt trong an ninh, kiến trúc và khi các công nghệ mới tới như tính toán đám mây, phần mềm như dịch vụ, có nhiều nhu cầu về kĩ nghệ mạng - và kiến trúc mạng, thiết kế và thực hiện. Bởi vì thay đổi trong công nghệ, tri thức và kĩ năng về mạng, an ninh thay đổi nhanh chóng cho nên người làm phần mềm cần liên tục nâng cấp kĩ năng của họ tương ứng. Chẳng hạn, trao đổi thống nhất -Unified Communication - UC (kể cả viễn hội thảo) là xu hướng mới về cách các tổ chức toàn cầu tương tác với nhau. UC tất cả đều về kết nối nhiều hệ thống tạp nham để làm cho nó làm việc hướng tới chuẩn chung. Để công nghệ này làm việc không dừng, tổ kết mạng phải có kĩ năng cao về kiến trúc, chiến lược và thực hiện UC. Với nhiều thiết bị di động đang được dùng ngày nay, nhiều hãng viễn thông đang xem xét gói các thiết bị di động và các chức năng khác lại bởi vì điện thoại di động không phải là điện thoại mà còn là máy tính và nền trao đổi qua đó thế hệ tiếp của ứng dụng phần mềm sẽ được chuyển giao và họ cần kiến trúc xác định tốt. (Nghĩ về iPhone và hàng nghìn ứng dụng)

Tất cả các xu hướng này trỏ tới một điều then chốt: Giáo dục và đào tạo liên tục là bản chất cho mọi người làm phần mềm. Tôi mạnh mẽ khuyên những người làm phần mềm học các khoá đào tạo thêm để nâng cấp kĩ năng của mình khi công nghệ tiếp tục thay đổi.

English version

Full article: Continuous education and learning

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!